حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

پنج شنبه, ۱۰ اسفند , ۱۴۰۲ 20 شعبان 1445 Thursday, 29 February , 2024 ساعت ×
پ
پ
ردیفعکسمدیر و داورنام موسسهنام شهرستانشماره ثبتشماره تماسوضعیت
۱این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0035.jpg استمحدثه نظرپورعدل جویان عدالت خواه پژواکبابلسر۳۲۳۰۹۳۷۲۴۹۵۲۹۲
۲این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0123.jpg استسید سعید ضیاء بخشستاره بزرگ آسمان بابلسربابلسر۲۹۱۰۹۱۱۲۱۲۰۷۶۰
۳این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0124.jpg استایمان قلی نیا حسن کلائیدادآفرین عدل بابلسربابلسر۱۹۷۰۹۱۱۳۱۴۱۱۷۹
۴علی علیپور بهنمیریعدالت پیشگان طلح جویان شهر بهنمیربابلسر۳۰۳۰۹۳۰۶۸۰۲۲۶۲
۰۹۱۱۱۱۶۰۵۷۸
۵زهرا اسکندری چراتیمیثاق عدل حکمت بابلسربابلسر۲۴۷۰۹۱۱۲۱۲۱۰۵۲
۶محمد رضا شعبانیان بهنمیریآرمان شهر فارابی بابلسر۳۰۲۰۹۱۲۰۱۲۲۶۱۴
۷میثم آهنگریان کاریدادآفرین آوای مهر عدالتبابلسر۲۲۳۰۹۱۱۴۱۵۳۱۲۵
۰۹۱۱۲۱۴۳۴۲۸
۸هادی بابازاده شارهطرقت عدل آفرینان نوین اندیشهبابلسر۲۲۲۰۹۱۱۲۱۴۳۴۲۸
۹لیلا سیاری ذورالپیرانی علم و قضاوت نیک ورزان بابلسربابلسر۲۷۶۰۹۱۱۷۷۷۷۰۱۴
۰۹۱۱۱۱۲۴۰۱۶
۱۰هانیه فیضی سیمرغیعدالت آفرینان عادل گستربابلسر۲۹۲۰۹۹۲۸۱۲۰۶۴۳
۱۱حسن فاضل معاصرعدل جویان فاضلبابلسر۲۷۷۰۹۱۱۱۱۱۱۹۸۷
۱۲میترا هاشم پورعین حقیقت پارس جاویدبابلسر۲۶۳۰۹۱۴۱۲۱۴۱۶۲۷
۱۳حسین علوی رادصلح جویان عدالت علوی راستینبابلسر۲۷۳۰۹۱۱۴۱۴۸۶۷۳     09376114689
14میثم مختاری گرجیطلیعه عدل آفرینان دادگستربابلسر۲۶۸۰۹۱۱۱۵۳۴۷۱۰

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.