حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. 20 ذو القعدة 1444 Thursday, 8 June , 2023 ساعت ×
پ
پ
ردیفعکسمدیر و داورنام موسسهنام شهرستانشماره ثبتشماره تماسوضعیت
1این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0035.jpg استمحدثه نظرپورعدل جویان عدالت خواه پژواکبابلسر32309372495292
2این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0123.jpg استسید سعید ضیاء بخشستاره بزرگ آسمان بابلسربابلسر29109112120760
3این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0124.jpg استایمان قلی نیا حسن کلائیدادآفرین عدل بابلسربابلسر19709113141179
4علی علیپور بهنمیریعدالت پیشگان طلح جویان شهر بهنمیربابلسر30309306802262
09111160578
5زهرا اسکندری چراتیمیثاق عدل حکمت بابلسربابلسر24709112121052
6محمد رضا شعبانیان بهنمیریآرمان شهر فارابی بابلسر30209120122614
7میثم آهنگریان کاریدادآفرین آوای مهر عدالتبابلسر22309114153125
09112143428
8هادی بابازاده شارهطرقت عدل آفرینان نوین اندیشهبابلسر22209112143428
9لیلا سیاری ذورالپیرانی علم و قضاوت نیک ورزان بابلسربابلسر27609117777014
09111124016
10هانیه فیضی سیمرغیعدالت آفرینان عادل گستربابلسر29209928120643
11حسن فاضل معاصرعدل جویان فاضلبابلسر27709111111987
12میترا هاشم پورعین حقیقت پارس جاویدبابلسر263091412141627
13حسین علوی رادصلح جویان عدالت علوی راستینبابلسر27309114148673     09376114689
14میثم مختاری گرجیطلیعه عدل آفرینان دادگستربابلسر26809111534710

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.