حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳ 15 محرم 1446 Sunday, 21 July , 2024 ساعت ×
ردیفعکسمدیر و داورنام موسسهنام شهرستانشماره ثبتشماره تماسوضعیت
۱این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0168.jpg استعارف قابلیان امیریارمغان گستر شمال فریدونکنارفریدونکنار۱۳۶۰۹۱۱۹۰۹۹۰۰ ۸
۲این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0193.jpg استحمیده خلیلینوای دادجویانفریدونکنار۱۹۴۰۹۱۱۹۰۷۷۳۴۸
۳وحید عبدالله پور علمدارصلح گستر رهگشا علمدارفریدونکنار۱۵۸۰۹۳۶۲۹۹۶۵۳۵
۴فرزانه صالحیآوای صداقت فریدونکنارفریدونکنار۱۹۰۰۹۳۵۳۶۰۷۰۲۰
۵سیده الهام داداش نژاد سوتهدادگران صلح و عدالت فریدونکنارفریدونکنار۱۵۲۰۹۱۱۲۱۸۶۲۲۰
۶منوچهر فدائی منقاریهمیاران عدل و انصاف فدائیفریدونکنار۱۷۶۰۹۱۱۱۵۷۳۷۲۴
۷محمد باقر یوسفی منقاریدادپویان اندیشمند حامی کنارهفریدونکنار۱۷۵۰۹۱۲۹۶۲۷۶۶۵
۸شعبان خسروی فرحل و فصل دعاوی و میانجیگری عدالت نوین پارس فریدونکنارفریدونکنار۱۳۴۰۹۱۱۱۱۲۹۰۳۶
۹ اکبر یونسیپیشتاز عدالت پویافریدونکنار۱۲۸
۱۰  جاوید صفر پور کلاگرسرای عدالت خواهان فریدونکنار 18809113902692
09112145561 واتساپ