حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۴۰۳ 15 محرم 1446 Sunday, 21 July , 2024 ساعت ×
ردیفعکسمدیر و داورنام موسسهنام شهرستانشماره ثبتشماره تماسوضعیت
۱این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0071.jpg استطاهره رضائیعدل اندیش سازش گسترنکا۲۵۶۰۹۳۷۴۹۹۴۷۴۷
۲این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0033.jpg استسید سعید ساداتیصلح اندیشان سفیران قلم حقنکا۲۵۷۰۹۳۹۱۶۶۵۴۱۰
۳این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 0183.jpg استفائزه کاروان اشرفیرهنمای عدالت نیکان باقرپورنکا۱۹۹۰۹۱۱۵۷۲۶۱۱۹
۴سید جواد ساداتیسادات گستر حق مازندراننکا۲۴۳۰۹۱۱۹۵۹۵۴۸۸
۵فرشته نوری زادهتحقق تدبیر و عدالت نیکان شمالنکا۲۲۱۰۹۱۱۳۵۸۹۱۲۱
۶احسان عالمی نژاد احسان عالمی نژاد نوآوران تدبیر و عدالت طبرستان نکا 24409391051537
09117131249
7امید یعقوبیان دادپیمان عدالت شمال نکا 23209112524181
8 محبوبه کابلی جلمردی نگارین دادور نوای طبرستان نکا 22709119596036
9 عاتکه آشکاران دادگستران آتیه نکا نکا 25209112593765       09118247881
10سید زهرا ساداتیسیده زهرا ساداتینکا۲۱۹۰۹۱۱۷۸۴۷۴۲۲
۱۱اعظم یحیاییمهرعدالت اعظم یحیایینکا۱۶۳۰۹۱۱۵۷۲۶۱۸۱